Válasszon nyelvet

Országház utca 1-3.

0531A volt pénzügyminisztériumi palota oldalhomlokzata. A hosszan elnyúló többemeletes falfelületet csak kisebb (2-2 tengelyes), de erős kiállású rizalitok tagolják, külön említést csak a rajta elhelyezett emléktáblák érdemelnek.

A homlokzat bal szélső (északi) rizalitján fektetett, osztott mezős bronz emléktábla van elhelyezve. A tábla középső keskeny, mezőjében stilizált madár- és növényi díszítés látható 1997-es évszámmal, míg bal oldalán cirill betűs ukrán, jobb oldalán magyar nyelvű felirattal. Magyar felirata a következő:

 

EZEN A HELYEN, A MAGYAR
KIRÁLYI EGYETEMI
NYOMDÁBAN, 1837-BEN
KERÜLT KIADÁSRA A
"RUSZALKA DNYISZTROVAJA"
CÍMŰ ALMANACH, MELYNEK
MEGJELENÉSE KIMAGASLÓ
SZEREPET JÁTSZOTT AZ
ÚJKORI UKRÁN IRODALOM
FEJLŐDÉSÉBEN

Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület

A balról számított második rizaliton ugyancsak bronztábla emlékezik meg az Egyetemi Nyomdáról. A fekvőmezős tábla bal felső sarkában "Eny" embléma látható mellette szöveggel:

EZEN A HELYEN MŰKÖDÖTT
1777-TŐL 1926-IG
AZ EGYETEMI NYOMDA
A NAGYSZOMBATBAN 1577-BEN
ALAPÍTOTT INTÉZMÉNY E TÁBLÁ-
VAL 400 ÉVES FENNÁLLÁSÁRA
EMLÉKEZIK

1977

A harmadik rizaliton is emléktábla látható. A kőből faragott, fekvőmezős tábla bal oldalán román, jobb oldalán magyar nyelvű felirat olvasható:

EZEN A HELYEN AZ EGYETEMI
NYOMDÁBAN A XVIII. SZÁZAD
VÉGÉN ÉS A XIX. SZÁZAD ELEJÉN
NAGY JELENTŐSÉGŰ ROMÁN KÖNY-
VEK JELENTEK MEG SAMUIL
MICU-CLAIN (1744-1806)
GHEORGHE SINCAI (1754-1816)
ÉS PETRU MAIOR (1761-1821)
AZ ERDÉLYI ISKOLA KORIFE-
USAINAK GONDOZÁSÁBAN. 1810-IG
ITT LAKTAK A KÖNYVEK EMLÍ-
TETT "CENZORAI" IS.

2002 / V. KER. ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT