Válasszon nyelvet

Országház utca 28. - klarissza kolostor, Országház, MTA-intézetek

0761

A klarissza apácák rendje 1706-1718 között vásárolta össze a párhuzamos Úri utca és Országház utca közötti, középkori házak romjaival borított telektömböt, kolostor- és templomépítés céljára. A 18. század első felében az Úri utcai oldalon kezdték el a rendház, illetve templom építését. A komplexum kiépítése a század második felében az Országház utcai oldalon is folytatódott. Még be sem fejeződött az építkezés, amikor II. József 1782-ben elrendelte a klarissza rend feloszlatását. A kiürített rendházat Franz Anton Hillebrandt tervei szerint a Királyi Kúria (a legfőbb bíróság), illetve Országház céljára építették át. A bíróságnak szánt Úri utcai szárny 1783-ban készült el. A templomot három szintre osztották, tornyát és oromfalát a főpárkány magasságáig lebontották. Új kaput nyitottak, díszlépcsőházat építettek. A másik utcára néző szárnyat 1785-ben Országháza, azaz az országgyűlés céljára alakították át. (A 18. század végétől ez az épület az utca névadója.) A traktus középrészén helyezték el a díszes kialakítású, két emelet belmagasságú alsótáblai üléstermet, a felsőtábláét pedig az északi udvari szárnyban. Ezekben a termekben mindössze három rendi országgyűlést tartottak (1790, 1792, 1807), leggyakrabban a budai polgárság vette bérbe táncmulatságok tartására.

A Kúria néhány év múlva Pestre költözött, s az egész épületegyüttest - a szomszédos volt ferences kolostorral együtt - a magyarországi közigazgatás Pozsonyból átköltöztetett kormányszerve, a Helytartótanács vette birtokba. 1848-ban, illetve - az önkényuralom intermezzója után - az 1867-es kiegyezéstől kezdve a második világháborúig a parlamentáris kormány minisztériumai működtek itt.

1870-ben a díszes nagytermet irattárnak alakították át, tönkretéve ezzel az eredeti architektúrát. 1927-ben az irattár kiköltözött, s a kiürített dísztermet Kismarty-Lechner Jenő eredeti állapotában restaurálta, kivéve a teljesen elpusztult mennyezetet. Egyidejűleg az északi udvari szárny mellé újabb traktust is emelt.

Az épületegyüttes a második világháborúban súlyos sérüléseket szenvedett: tetőzete elpusztult, a volt templom boltozatai beomlottak. A helyreállítás során az udvari traktust lebontották, s a volt országház udvari homlokzatát az eredeti állapotába állították vissza. Az egykori klarissza kolostor, illetve országház épületeiben ma az MTA kutatóintézetei (Művészettörténeti, Régészeti, Szociológiai Kutatóintézet) működnek. Az országgyűlési teremben konferenciákat, illetve koncerteket rendeznek.

Az Országház utcai homlokzat lényegében megegyezik az Úri utca felőlivel: kétemeletes, tizenhéttengelyes, az első emeleti ablakok felett állókonzolos szemöldökpárkánnyal, a középső háromnál copf füzérdísszel. Udvari homlokzatán hétablakos középrizalit, fölöttük ökörszem ablakokkal, földszintjén árkádsorral.

0762

0763

0764

0765