Válasszon nyelvet

Országház utca 22.

0711Középkori részleteket őrző egyemeletes barokk lakóház az utca nyugati oldalán. Az épület utcai része eredeti formájában a 15. századra keltezhető. Főhomlokzatát ekkor még teljes hosszában konzolsor tagolta a földszint és az emelet között, mely utóbbi hasonló formában állhatott előre, mint ahogy az ma a szomszédos, 20. számú háznál látható. A főhomlokzatnak ezt az elrendezését már a 16. században megváltoztatták, a konzolok egy részét lefaragták, s ekkor történt meg a mainak megfelelő erkélyes kialakítása, valamint annak rozettás díszítése sgrafitto jellegű technikával. Utóbb az erkélyt két oszloppal támasztották alá, majd végül ezeket befalazva két pillérre állították. A ház az 1686-os ostrom után is viszonylag épen maradt meg, s hamarosan korai barokk újjáépítésére is sor került. A későbbi, 1751-es barokk átépítés alkalmával stukkódíszes, lizénatagolású homlokzatkiképzést nyert, új kőkeretes ablakokkal. 1822-ben Kimnach Lajos építette át akkori tulajdonosa, Petrotto József kéményseprőmester számára, ez azonban inkább az épület belső részén érvényesült, pl. ekkor kapott emeletet a korábban földszintes udvari szárny. 1931-ben Hamburger István tervei szerint ismét átépítették, de a főhomlokzatot ez is csak mérsékelten érintette. Az 1944-45-ös ostrom során csak kevéssé sérült. Kutatást követő helyreállítására 1960-ban került sor. Ennek során sikerült az erkély alátámasztását is kiváltani, mely így azóta ismét eredeti, gótikus konzolokon nyugvó formájában látható, de a látvány szempontjából a barokk elemek kaptak hangsúlyt.

Főhomlokzatát vízszintes irányban öv- és főpárkány tagolja, míg függőlegesen az említett erkély és az alatta nyíló kapu osztja három, nem egészen egyenlő részre. Gótikus kapuja szegmensíves, élszedett kőkerettel. Két oldalán egy-egy sima, szalagkeretezésű ablak foglal helyet. A kapu feletti erkélyt tartó boltívet kétoldalt egy-egy kettős konzol támasztja alá, az ívet alul restaurált reneszánsz rozettás sgrafitto díszíti. Az erkély előoldalán lizénapár közé fogott füles keretezésű ikerablak nyílik, mellvéd- és szemöldökmezőjében dús, ornamentális barokk stukkódísszel, előbbiben 1771-es évszámmal. Két, rövidebb oldalán egy-egy kisméretű ablakocska tekint az utcára. Az emeleten az erkélytől csak jobbra nyílik még egy ablak, a rövidebb, baloldalon mindössze egy vakolati tábladíszt találunk. Az emeleti homlokzatrész két szélét egy-egy korinthoszi lizéna zárja le.

0712

0713

0714