Válasszon nyelvet

Bécsi kapu tér 8.

0101A tér és a Kard utca sarkán álló, "U" alaprajzú, egyemeletes lakóház középkori maradványok felhasználásával épült a 18. század első évtizedeiben. Építője és egyben első tulajdonosa Zehetmayr Pál építőmester volt. 1824-ben az akkori tulajdonos, Appl Flórián számára átépítette Weixelgärtner Mihály építőmester, s az épület ekkor nyerte el domináns klasszicista formáját. 1929-1930-ban Abos Brúnó tervei szerint ismét átépítették az akkori tulajdonos, Eszterházy Móric számára. Sarokerkélye és manzard-ablakos tetőtérbeépítése csak ebből az időből származik.

Térre néző főhomlokzata hat-, oldalhomlokzata tíztengelyes. A főhomlokzat földszinti öt ablaka - a klasszicista építkezésnek megfelelően - sokáig félköríves, mélyített tükörben volt elhelyezve. Egy 1959-ben lezajlott homlokzatkutatás során azonban korábbi, 1800 körüli, palmettás keretbe foglalt sávos falfestés maradványai kerültek elő, az ablakok fölött és alatt tábladísszel. A ma látható homlokzatfestés-rekonstrukció már ennek alapján készült az eredeti festésmaradványok befoglalásával. (Ugyanekkor az oldalhomlokzaton középkori, kváderes díszítés maradványai is előbukkantak.) Balról a negyedik tengelyben nyílik az egyszerű, félköríves kapu. (Az 1824-es átalakítás homlokzati tervrajzán, a jobb szélső ablak helyén még ajtó szerepel.) Az emeleti ablakok sima, mélyített keretezésűek, érdekességük, hogy szerkezetük a homlokzati síkból kifelé domborodik. (Erre az ablakmegoldásra Budán több példát is ismerünk.) Az emeleti rész sarkán helyezkedik el az 1930-as átalakítás során épített - de az épület stílusába illő - köríves alaprajzú zárterkély. A Kard utcai oldalhomlokzat földszinti és emeleti tengelykiosztása eltérő. Egy 1960-ban itt végzett műemléki falkutatás során kitűnt, hogy e rendkívül hosszú homlokzat bal, azaz nyugati része mögött eredetileg a térre néző háztól független lakóépület állt. Ennek homlokzatát fedte a kvádermintás festés. E homlokzat alsó részén három félköríves záródású pinceajtó, a földszinten két, az emeleten további egy középkori ablaknyílás maradványai is előbukkantak.

Az udvarba a tér felől középkori eredetű, dongaboltozatos kapualj vezet. (A középkori dongaboltozat a kapualj melletti helyiségekben is megmaradt.) Az oldalsó szárny udvari homlokzata előtt - eredetileg nyitott - kőkonzolos függőfolyosó fut végig az emelet szintjében.

0102

0103