Válasszon nyelvet

Fortuna utca 18.

0341Az utca nyugati oldalán, a Kard utca sarkán álló modern apartman-hotel középkori maradványokkal, mely egy, a világháborús ostrom során romba dőlt lakóház helyén épült. Az egykori lakóház romjai között több ízben műemléki, majd régészeti kutatás is folyt. Ezek megállapítása szerint a középkorban két, egyemeletes lakóház állt itt: egy korábbi, déli és egy valamivel későbbi, északi; mindkettő a Fortuna utca elődjére nyíló kapuval és a hozzájuk tartozó kapualjjal. A két ház többszöri átalakításon ment keresztül a középkorban, majd a török korban. Boltozatos földszinti helyiségeik viszonylag jó állapotban maradtak fenn az 1686-os ostrom után is, ezek felhasználásával épült újjá a 18. század elején. 1750-ben átépítették, ekkor épült a Kard utcai szárnyának egy része egyemeletes formában. A 19. század közepe utáni átépítése során két kapuja közül az egyiket kiiktatták, a másiknak a keretezését cserélték ki. A második világháborút követően hosszú idő után újjáépült ház részben megőrizte a középkori maradványokat, azonban több részletnél nem vették figyelembe a kutatási eredményekből adódó lehetőségeket.

0342

0343

0344

0345