Válasszon nyelvet

Hess András tér - Mátyás király emlékmű

BC81XXA Szent Miklós-torony nyugati homlokzatán látható annak az emlékműnek 1930-ban rekonstruált változata, melyet 1486-ban faragtatott a német Bautzen városa Mátyás király tiszteletére. Az eredeti, szárnyasoltárszerű domborműnek csak a középső mezője maradt fenn a település kaputornyán, a szárnyak rekonstrukcióját Lux Kálmán végezte el egy 1715-ös ábrázolás alapján. Az emlékmű oromzatos középső mezőjében Mátyás páncélos alakja trónol gótikus, baldachinos építészeti teret utánzó háttérben. A feje feletti orommezőben korona, valamint Magyarország és Csehország címere látható. Két szélére a családi címert és a király által meghódított tartományok címereit faragták: baloldalon Bosznia, a Hunyadi család és Stájerország, míg jobboldalon Klagenfurt, Ausztria, Szilézia és Lausitz címere van. A középső mező fölött és a három mező alatt az alábbi felirat olvasható: MATHIAS REX ANNO MCCCCLXXXVI SALV (Mátyás király a megváltás 1486. esztendejében).

 

0432

0431