Válasszon nyelvet

Országház utca 14.

0641Kétemeletes klasszicista sarokház az utca nyugati oldalán, a Dárda utca csatlakozásának déli részén. Az eredetileg földszintes 18. századi lakóház 1834-ben került Ferenczy István szobrász tulajdonába, s valószínűleg ez után épült át klasszicista formában egyemeletesre. 1846 utáni tulajdonosai, Tenzer Károly és neje alakíttatták át késő klasszicista stílusban kétemeletesre.

Hattengelyes főhomlokzatát a földszint és az első emelet között övpárkány és könyöklőpárkány, az első emelet fölött könyöklőpárkány tagolja, felül pedig háromtagú főpárkány zárja. Földszintjének bal szélső tengelyében félköríves kapu, attól balra félköríves ablakok nyílnak. Emeleti ablakai egyenes záródásúak, tagozott keretezésűek. A főhomlokzaton emléktábla látható, melynek felirata:

E házban élte munkás
és küzdelmes éveit
Ferenczy István egykor
Canova és Thorvaldsen
tanítványa majd a ma-
gyar képfaragóművé-
szet utolsó mestere
Született 1792-ben
meghalt 1856-ban